Arden & St. Arden kirke

Arden kirke ligger på Kirkeallé 4, 9510 Arden og er indviet i 1934 – tegnet af arkitekt E. Packness. Bygningen er opført i røde teglsten. Tårnet er forsynet med et pyramidespir. Kirkerummet med sin tønde-hvælving blev totalrenoveret af arkitekt P. Brøgger i 1977. Inventar og orgel stammer fra renoveringen i 1977. Altertavlen er skabt af Palle Pio i 1950 Storarden Kirke ligger på Storarden Byvej 13, 9510 Arden, og er bygget omkr. 1100. Kor og skib er bygget af granitkvadre. Våbenhuset og den murede klokkegalge er nyere. De oprindelige indgange ses, dog er norddøren tilmuret. Den romanske granitfont er smykket af løvemotiv. Kirken blev restaureret i 1958-59