Fødsel og dåb

Fødsel: Fødselsanmeldelse sker normalt automatisk, idet jordemoderen indberetter fødslen. Er forældrene ugifte skal der afleveres en omsorgs – og anvarserklæring (som jordemoderen normalt udleverer) til kirkekontoret i Arden sognegård, Kirkeallé 1, 9510 Arden.

Kontortid:
mandag   14.00 – 17.00 tirsdag     08.00 – 10.00 onsdag    13.00 – 16.00 fredag     14.00 – 17.00
Gunvor Langdal Nielsen
(Præstesekretær)
Telefon: 98 544122 på kontoret i Arden sognegård

Her kan man også henvende sig ved ønske om dato for dåb og vielse, navngivning, navneændring, attester etc.   Dåb/navngivning: Alle børn skal have et navn inden de bliver ½ år gamle! Derfor skal jeres barn enten navngives eller døbes inden han/hun er 6 måneder gammelt. Hvis I ønsker dåb, skal I henvende jer til kirkekontoret eller direkte til præsten, og aftale et tidspunkt. Dåb ligger ved søndagsgudstjenesten. I vil så sammen med præsten finde et tidspunkt hvor I kan mødes til en dåbssamtale. Ved dåbssamtalen med præsten medbringes navn og adresser på minimum 2 faddere, men der kan godt være flere. Hvis jeres barn bare skal navngives, indleveres/udfyldes en navngivningsblanket på kirkekontoret i sognegården i Arden.