Vielse

Er man blevet enig om at man gerne vil giftes, er noget af det første man skal gøre, at kontakte kirkekontoret eller en af præsterne, for at aftale dato og tidspunkt og måske også sted. Det danske vejr er lidt lunefuldt – men det kan godt lade sig gøre at blive gift af en præst andre steder end indenfor i kirken. Bliver man gift indenfor i kirken, er man dog lidt mere i sikkerhed for vejret, og så har I vores flotte kirke at sige jeres JA til hinanden i. Det er en betingelse for vielse gennem folkekirken, at mindst den ene af parret er medlem. Eller har vi ikke juridisk bemyndigelse til at vie jer. Når vi nærmer os lidt, vil I sammen med præsten finde tid for en vielsessamtale. Ved vielsessamtalen med præsten medbringes navn og adresse på to som I gerne vil have som bryllupsvidner, og I skal også aftale salmer og gerne fortælle lidt om jer selv, så præsten kan holde en vedkommende tale for jer.
I skal også have en såkaldt ægteskabserklæring/prøvelsesattest fra jeres kommune, den får man over www.borger.dk. Den er en garanti for at ingen af jer er gift allerede. Den skal udfærdiges på internettet og afleveres på kirkekontoret, Kirkeallé 1, Arden, når den kommer retur fra kommunen. Gør det i god tid inden vielsen, men dog tidligst 4 måneder før bryllupsdagen. I Arden kirke er alle velkomne. Hilsen fra begge os præster